VIDLIČKA, Adam. Algoritmy pro řízení front a skladu dopravníkového systému [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191980. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Ivana Hromková.
Uložit do Citace PRO