VAVERKA, Jakub. Vlastnosti a aplikace ferokapalin [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191987. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Zbavitel.
Uložit do Citace PRO