PROCHÁZKA, David. Návrh marketingové strategie [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191995. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO