SVOBODA, Lukáš. Analýza spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191996. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO