BARNETOVÁ, Jana. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191997. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Michal Karas.
Uložit do Citace PRO