MULTÁŇOVÁ, Katarína. Design městského osvětlení. Online, Bakalářská práce, vedoucí Miroslav Zvonek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1920. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO