GOTTWALD, Adam. Hodnocení investičního záměru [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192002. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Luňáček.

Uložit do Citace PRO