KONEČNÝ, Dalibor. Podnikatelský plán pro založení malého podniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192007. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.

Uložit do Citace PRO