NAĎ, Slavomír. Studie procesního řízení zakázky [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192012. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO