SOUKUP, Jakub. Návrh štíhlého řízení logistického systému v oblasti spojovacích materiálů ve výrobním podniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.

Uložit do Citace PRO