DOLEŽEL, Jiří. Studie štíhlého podniku se zaměřením na plynulost materiálových toků [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192024. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO