PŘIKRYLOVÁ, Andrea. Analýza systému motivace zaměstnanců ve vybrané neziskové organizaci [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192030. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Štěpán Konečný.
Uložit do Citace PRO