FIEDLER, Pavel. Motivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192034. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Štěpán Konečný.

Uložit do Citace PRO