WEBEROVÁ, Denisa. Pojistná ochrana podnikatelského subjektu [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192037. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Roman Ptáček.

Uložit do Citace PRO