UČŇOVÁ, Klára. Hodnocení výkonnosti společnosti COLORprofi, spol. s r.o. na bázi ukazatele EVA [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192039. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO