FILÁSEK, Adam. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192040. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO