KELČA, Michal. Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192044. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Roman Ptáček.
Uložit do Citace PRO