BABÁKOVÁ, Andrea. Návrh strategického rozvoje společnosti působící v oblasti tanečního umění [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192052. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Veronika Bumberová.
Uložit do Citace PRO