ŠTADLEROVÁ, Kristýna. Sladění dynamického růstu s vnitřním rozvojem společnosti zabývající se digitálním marketingem [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192055. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Veronika Bumberová.
Uložit do Citace PRO