MIKMEKOVÁ, Denisa. Podnikatelský plán na založení fitness centra ve vybrané lokalitě [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192056. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Veronika Bumberová.
Uložit do Citace PRO