VÍTKOVÁ, Markéta. Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192071. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.
Uložit do Citace PRO