ŠKODOVÁ, Michaela. Marketingová komunikace společnosti [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192072. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.

Uložit do Citace PRO