CHARVÁT, Jiří. Hodnocení investičního záměru [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192074. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.
Uložit do Citace PRO