DOSTÁLOVÁ, Iveta. Využití nástrojů interního marketingu pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192077. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.
Uložit do Citace PRO