ČELIŇÁKOVÁ, Markéta. Reverzní logistika ve zvoleném podniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192079. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO