RŮŽIČKOVÁ, Lucie. Podnikatelský záměr - založení kavárny [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192092. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.

Uložit do Citace PRO