POSPÍŠIL, Jakub. Podnikatelský záměr - založení nového podniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192093. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO