ZIMINOVÁ, Monika. Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192098. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO