HUNALOVÁ, Kateřina. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192106. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Aleš Klusák.
Uložit do Citace PRO