HUNALOVÁ, Kateřina. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192106. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Aleš Klusák.

Uložit do Citace PRO