KRATOCHVÍL, Petr. Rozvoj obchodních aktivit z hlediska prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192115. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO