BANĎOUCH, Daniel. Hodnoceni a financování investičního záměru [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192116. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO