SMRŽOVÁ, Petra. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192118. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO