JELÍNEK, Dominik. Návrh expanze na zahraniční trh [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192132. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO