GRECOVÁ, Kateřina. Marketingová komunikace vybrané společnosti [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192133. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO