POTANKO, Andrej. Nedestruktivní metody zkoušení svarů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192161. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marián Sigmund.
Uložit do Citace PRO