MOUR, Jiří. Manipulační zařízení do autodílny [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192170. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.

Uložit do Citace PRO