ŠOULÁK, Vojtěch. Manipulační zařízení pro motocykly [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192171. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.

Uložit do Citace PRO