ŠOULÁK, Vojtěch. Manipulační zařízení pro motocykly [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192171. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO