KRÁLÍČEK, Filip. Koncepční řešení podvěsného dopravníku pro velkosériovou výrobu automobilů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192172. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Hloska.
Uložit do Citace PRO