ŠŤÁVA, Rudolf. Průmyslové oleje a plastická maziva ve stavebních a zemědělských strojích [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192174. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.
Uložit do Citace PRO