ONDRA, Martin. Návrh kyslíkového filtru do 3D tiskárny kovu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192176. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Suchý.
Uložit do Citace PRO