KAŠPÁREK, Jan. Konstrukce frézovacího přípravku pro CNC obráběcí stroj [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192179. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Petr Svoboda.
Uložit do Citace PRO