JAROLÍM, Adam. Návrh skladu ve strojírenském podniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192181. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marek Štroner.
Uložit do Citace PRO