KLUSÁČEK, Ondřej. Popis základních meteorologických jevů a příslušné měřící techniky [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192185. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Prinz.

Uložit do Citace PRO