KOBAN, Tomáš. Porovnání mikro-prutových struktur pro absorpci energie [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192189. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ondřej Červinek.
Uložit do Citace PRO