UHŘÍČEK, Michal. Rankinův cyklus s vodní párou v energetice [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192190. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Lubomír Klimeš.
Uložit do Citace PRO