HERTL, David. Konstrukční návrh zařízení pro nanášení prášku za zvýšených teplot pro tenkostěnné díly [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192194. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Malý.

Uložit do Citace PRO