SELZER, Tomáš. Konstrukce převodů s plastovým ozubením [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192196. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jiří Křupka.
Uložit do Citace PRO