HOUDEK, Radim. Svařování třením částí řetězů lesnických strojů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192201. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marián Sigmund.
Uložit do Citace PRO