MACHALA, Jan. ABB RobotStudio - vzorový řídicí program pro stacionární robot [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192215. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Stanislav Lang.
Uložit do Citace PRO