DRAŽKA, Vojtěch. Návrh malého pásového dopravníku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192237. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Radomil Matoušek.
Uložit do Citace PRO